Az egészségügyi intézményben az Ön területileg illetékes

betegjogi képviselője:

FARKAS MÁRIA MARIANN

Telefonszáma:

06/20-4899-617

melyen elérhető hétfőtől-csütörtökig 08:00 – 16:30,
pénteken 08:00 – 14:00 óra között

E-mail címe:

mariann.farkas@ijb.emmi.gov.hu

Fogadóóra időpontja:

minden hónap első hétfő 08- 10 ig

Fogadóóra helye:

Karolina Kórház-Rendelőintézet Mosonmagyaróvár IV. e.

A JOGVÉDELMI KÉPVISELŐ AZ INTEGRÁLT JOGVÉDELMI SZOLGÁLAT (IJSZ) MUNKATÁRSA.

A JOGVÉDELMI KÉPVISELŐ AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYTŐL FÜGGETLEN SZEMÉLY.

A fenti elérhetőségek sikertelensége esetén az IJSZ zöldszáma hívható: 06/80/620-055

On affairs of patients’ rights foreign language patients should contact the following phone number: +36/20/4899-614

 


 

Tájékoztató a betegjogokról

 

A betegjogok nem jelentenek többletet az Alkotmányban már benne foglalt alapjogokhoz képest. Megfogalmazásuk azt tisztázza, hogyan élhet alkotmányos jogaival a gyógykezelésre szoruló magyar állampolgár az egészségügyi ellátás speciális feltételei között.

A törvény rendelkezései lehetõséget nyújtanak ahhoz, hogy a beteg az orvos partnere legyen gyógyítása, ellátása során.

Az 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyrõl az ágazatot érintõ szinte valamennyi lényeges kérdésben tartalmaz alaprendelkezéseket. A törvényt 1997 decemberében fogadta el a magyar Parlament, 1998 júliusától néhány részlettõl eltekintve hatályos.

A betegek jogai a következõk:

 1. Az egészségügyi ellátáshoz való jog
 2. Az emberi méltósághoz való jog
 3. A kapcsolattartás joga
 4. Az intézmény elhagyásának joga
 5. A tájékoztatáshoz való jog
 6. Az önrendelkezéshez való jog
 7. Az ellátás visszautasításának joga
 8. Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga
 9. Az orvosi titoktartáshoz való jog
 10. Az orvosi kezeléssel, ellátással kapcsolatos panasz kivizsgálásának joga

Mit is jelentenek ezek a jogok?

 • A betegnek mindenekelõtt joga van az egészségi állapota által indokolt, megfelelõ, folyamatosan hozzáférhetõ és megkülönböztetés nélküli egészségügyi ellátáshoz.
 • A beteg az emberi méltóságához való joga alapján soha nem tekinthetõ a gyógyítás puszta tárgyának a betegellátás során.
 • A kórház nem zárt intézmény, a beteg hozzátartozóival kapcsolatot tarthat, a látogatásoknak csak az intézmény feltételei és a betegtársak jogai szabnak határt.
 • A beteg csak a törvényben meghatározott esetekben korlátozható az intézmény elhagyásának jogában.
 • Az új törvény részletesen megszabja a beteg számára egyéniesített formában nyújtandó tájékoztatás tartalmi követelményeit és módját.
 • Az önrendelkezési jog alapján a cselekvõképes beteg maga dönt az egészségügyi beavatkozással és ellátással kapcsolatos kérdésekben. Meghatározott törvényi feltételekkel az önrendelkezési jog kiterjed az életmentõ és életfenntartó beavatkozások visszautasítására is.
 • A betegnek joga van megismerni a róla készült egészségügyi dokumentációt, és errõl másolatot készíthet, illetve bizonyos esetekben ezek kijavítását is kérheti.
 • A beteg jogosult arra, hogy egészségügyi és személyes adatait csak az arra jogosulttal közöljék.
 • A felmerülõ panaszok és jogviták megoldásában a beteget a betegjogi képviselõ és a közvetítõi tanács fogja segíteni.

Amikor Ön orvoshoz fordul, mit várhat el:

 • Idõben megfelelõ gyógykezelésben részesüljön. Az orvosi vizsgálatok, beavatkozások megfelelõ körülmények között történjenek. Önt az egészségbiztosítás rendszerén belül megilleti az állapotának megfelelõ, megkülönböztetés nélküli ellátás, emberi méltóságának tisztelete az ellátás igénybevétele során, a tájékoztatáshoz való jog, az intézmény elhagyásának joga, az ellátás visszautasításának joga. Különbözõ jogérvényesítési eszközök is rendelkezésre állnak.
 • Joga van kérdezni, tájékozódni az egészségügyi beavatkozások elõtt, a gyógykezelés idõtartama alatt és azután is.

Mire jó a tájékoztatás?

 • Az Önben felmerülõ problémákat ne érezze kellemetlennek megfogalmazni még akkor se, ha úgy érzi nem pontosan, szakszavakkal mondja, hiszen az Ön gyógyulását segítheti elõ. Érdemes elõre készülni az orvossal való találkozásra, fogalmazza meg elõre a kérdéseit, ne szégyellje elmondani panaszait, félelmeit.
 • Igyekezzen megjegyezni amit az orvos mond, kérdezzen vissza, ha nem ért valamit.

 


TÁJÉKOZTATÁS ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS A HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSOKKAL KAPCSOLATBAN

Information on cross-border health care in the European Union

OBDK

NEMZETI KAPCSOLATTARTÓ PONT

határon átnyúló egészségügyi ellátások az Európai Unióban

Belföldről ingyenesen hívható telefonszám:
06-80-620-600

Külföldről hívható telefonszám (for patients from the European Union):

+36-20-999-00-25

Személyes egyeztetés: előzetes időpontfoglalás esetén a Nemzeti Kapcsolattartó Pont irodájában

minden héten kedden 10.00 és 12.00 óra között

Email:

info@eubetegjog.hu

Web:

www.eubetegjog.hu

 

info@patientsrights.hu

 

www.patientsrights.hu