Közérdekű adatok

 

Adat leírása Adat Frissítés Megőrzés

1. Szervezeti, személyzeti adatok.

1.1 Kapcsolat, szervezet vezetők
1.1/I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

1. Hivatalos név (teljes név): Karolina Kórház-Rendelőintézet
2. Székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2-4.
3. Postacím: 9200 Mosonmagyaróvár, Pf.: 120.
4. Telefonszám: +36 96 574-600
5. Faxszám: +36 96 574-793
6. Központi elektronikus levélcím: igazgato@karolinakorhaz.hu
7. A honlap URL-je: http://www.karolinakorhaz.hu

A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
1.1/II. Közzétételi egység: Szervezeti struktúra (szervezeti ábra) 20190226 A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
1.1/III. Közzétételi egység : A szervezet vezetői, a munkáltatói jogkör gyakorlójához tartozó szervezeti egység vezetők neve, beosztása, elérhetősége (telefon, fax, e-mail), bekövetkezett változások LINK A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
1.2 A felügyelt költségvetési szervek
1.3 Gazdálkodó szervezetek
1.4 Közalapítványok
1.5 Lapok
1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
1.6/I. Közzétételi egység : Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv adataiban bekövetkezett változás (neve, székhelye, elérhetőségei, honlapjának címe)

Felügyeleti szerv, tulajdonos fenntartó: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Főigazgató: Dr. Gondos Miklós
Elérhetőség: 
Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Cím: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Levelezési cím: 1525 Budapest 114. Pf.: 32.
Tel: (+361) 356-1522
Fax: (+361) 375-7253
e-mail: aeek@aeek.hu
honlap: www.aeek.hu

Nyugat-Dunántúli Térségi Igazgatóság
Győr, Czuczor Gergely u. 18-24. II. emelet
Limbach Viktor
főigazgató-helyettes
térségi igazgató

A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
1.7 Költségvetési szervek

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2/I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Adatvédelmi szabályzat 20170510
Alk. jogszabályok jegyzéke 20161231
Alaptevékenységek 20180101
Alapító okirat
Alapító okirat kiegészítése
Alapító okirat módosítása
SzMSz

A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartása
2/II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok   A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartása
2/III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások (Díjfizetési szabályzat aktuális szövege, Alapító okiratban szereplő alaptevékenységek listája)

Alaptevékenységek 20180101
Térítési díjak 20170202

A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartása
2/IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai (Adatbázisok, adatok fajtái ) Adatbázisok 20170725 A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartása
2/IX. Közzétételi egység: hirdetmények   Folyamatosan Legalább 1 évig archívumban tartásával
2/VIII. Közzétételi egység: Pályázatok (Kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk) LINK Folyamatos Az előző állapot 1 évig archívumban tartása
2/X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése (Szabályzat teljes szövege amennyiben változik, közérdekű adatigénylésre vonatkozó statisztika negyedévente megkeresések száma, megválaszolt-, elutasított megkeresések száma))

Közérdekű adatigénylés

2018

Negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartása

3. Gazdálkodási adatok

3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések
3.1/I. Közzétételi egység: Vizsgálatok ellenőrzések listája (Alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, nyilvános megállapításai)   A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul Az előző állapot 1 évig archívumban tartása
3.1/I. Közzétételi egység: Vizsgálatok ellenőrzések listája (Alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, nyilvános megállapításai)   A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul Az előző állapot 1 évig archívumban tartása
3.1/II. Közzétételi egység: ÁSZ ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai   A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul Az előző állapot 1 évig archívumban tartása
3.1/III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai   A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul Az előző állapot 1 évig archívumban tartása
3.1/IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény (VIR adatszolgáltatás AEEK-nek)   Negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartása
3.1/V. Közzétételi egység: Működési statisztika (KSH statisztikák)   Folyamatosan Legalább 1 évig archívumban tartásával
3.2 Költségvetések, beszámolók
3.2/I. Közzétételi egység: Éves (elemi) költségvetések 2013_kincstari_tervezes_1kor.pdf
2013_kincstari_tervezes_2kor.pdf
2014.pdf
2015.pdf
2016.pdf
2017.pdf
2018.pdf
A változásokat követően azonnal A közzétételt követő 10 évig
3.2/II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók 2013.I.negyedev.pdf
2013.II.negyedev.pdf
2013.III.negyedev.pdf
2013.IV.negyedev_eves_elszamolas.pdf
2013.IV.negyedev_gyorsjelentes.pdf
2014.I.negyedev.pdf
2014.II.negyedev.pdf
2014.III.negyedev.pdf
2014.IV.negyedev_eves_elszamolas.pdf
2014.IV.negyedev_gyorsjelentes.pdf
2015.I.negyedev.pdf
2015.II.negyedev.pdf
2015.III.negyedev.pdf
2015.IV.negyedev_eves_elszamolas.pdf
2015.IV.negyedev_gyorsjelentes.pdf
2016.I.negyedev.pdf
2016.II.negyedev.pdf
2016.III.negyedev.pdf
2016.IV.negyedev_eves_elszamolas.pdf
2016.IV.negyedev_gyorsjelentes.pdf
2017.I.negyedev.pdf
2017.II.negyedev.pdf
2017.III.negyedev.pdf
2017.IV.negyedev_eves_elszamolas.pdf
2017.IV.negyedev_gyorsjelentes.pdf
2018.I.negyedev.pdf
2018.II.negyedev.pdf
A változásokat követően azonnal A közzétételt követő 10 évig
3.2/III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtásáról készített beszámolók 2013.I.resz.pdf
2013.II.resz.pdf
2014.pdf
2015.pdf
2016.pdf
2017.pdf
A változásokat követően azonnal A közzétételt követő 10 évig
3.3 Költségvetések, beszámolók
3.3/I. Közzétételi egység: 1. A foglalkoztatottak létszáma, személyi juttatásaikra vonatkozó összesített adatok 2017.I.negyedev.pdf
2017.II.negyedev.pdf
2017.III.negyedev.pdf
2017.IV.negyedev.pdf
2018.I.negyedev.pdf
2018.II.negyedev.pdf
2018.III.negyedev.pdf
Negyedévente Külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
3.3/I. Közzétételi egység: 2. A vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege   Negyedévente Külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
3.3/I. Közzétételi egység: 3. Egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve   Negyedévente Külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
3.3/II. Támogatások   A döntés meghozatalát követő 60. napig  A közzétételt követő 5 évig 
3.3/III. Közzétételi egység: Szerződések (Az 5 millió forintot meghaladó szerződések)  20170725 A döntés meghozatalát követő 60. napig A közzétételt követő 5 évig
3.3/IV. Közzétételi egység: A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok   Negyedévente Legalább 1 évig archívumban tartása
3.3/V. Közzétételi egység: Nem alapfeladatai ellátására fordított kifizetések (Az 5 millió forintot meghaladó)   Negyedévente Legalább 1 évig archívumban tartása
3.3/VI. Közzétételi egység: EU által támogatott fejlesztések (leírása, azokra vonatkozó szerződések)  20170725 Negyedévente Legalább 1 évig archívumban tartása
3.3/VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

2016 AEEK 20170725
2016 saját 20170725
2017 AEEK 20170725
2017 saját 20170725

Negyedévente Legalább 1 évig archívumban tartása

 

Copyright © 2018. - Karolina Kórház-Rendelőintézet - All Rights Reserved
Designed and created | cYBERsILENCE2018 ®