A Kórház rövid története

 Az 1800-as évek elején Károly fõherceg Karolina császárné emlékére alapítványt hozott létre. 1859-ben a Karolina-alapítványra épült adományokból vásárolták meg a korábban kolostorként mũködõ épületet, amelyet Karolina intézetnek neveztek el, és 1860-ban elindították mũködését. Huszonkilenc ágyon a szegények gyógyítása történt. 1909-ben fertõzõ osztályt építettek. Ekkor az ágyak száma 109 volt. Ezt követõen önálló tüdõkórházat alakítottak ki 21 ággyal. 1960-ban az ágyak száma már 260-ra emelkedett. Az 1974-ben jelentõs épület felújításnak köszönhetõen 360 ágyon történt a gyógyítás Mosonmagyaróvár városa két nemzetközi fõútvonal (Budapest - Bécs, Budapest - Pozsony) keresztezõdésében fekszik. A város mintegy 31 ezer, és a vonzáskörzet mintegy 42 ezer lakosának, valamint a városon átmenõ rendkívül megnövekedett forgalomból adódó járó- és fekvõbeteg szakellátási feladatait a jelenleg 302 ágyas Karolina Kórház - Rendelõintézet látja el, mely 2002-2004 között címzett támogatással megvalósuló rekonstrukcióval elérte, hogy a több telephelyes intézmény, egymáshoz közel, két telephelyre került.

A kórházat egyszemélyi felelõs igazgató fõorvos irányította az alábbi idõrendi sorrendben.
Dr.Koch Béla 1937-1940.
Dr.Zsibóy istván 1941-1956
Dr.Kiss József 1957-1964
Dr.Fekete imre 1965-1974
Dr.Major Jenõ 1975-1986
Dr.Lacó László 1987-1990
Dr.Cserháti Géza 1991-1994
Dr.Vörös László 1994-2006
Dr.Vermes Tamás fõigazgató fõorvos 2006-2012
Jelenlegi menedzsment:
Dr.Bertalan István fõigazgató fõorvos
Dr.Pécsi Gyula orvosigazgató
László Zoltán gazdasági igazgató
Herberger Árpádné ápolási igazgató