Főoldal

Tartalom

TAB

Infekciókontroll tevékenységek fejlesztése a Karolina Kórház - Rendelőintézetben


EFOP-1.8.21-18-2019-00036

EFOP-1_8_21-18

 

Sajtóközlemény
20220329_sajtokozlemeny
Infekciókontroll tevékenységek fejlesztése a Karolina Kórház - Rendelőintézetben

 


A projekt címe:
Infekciókontroll tevékenységek fejlesztése a Karolina Kórház - Rendelőintézetben
EFOP-1.8.21-18 - Infekciókontroll tevékenységek gyakorlati megvalósítása a fekvőbeteg ellátást nyújtó intézményekben

A projekt megvalósulásának helyszíne: 9200 MOSONMAGYARÓVÁR Régi Vámház tér 2-4.

Kedvezményezett: Karolina Kórház-Rendelőintézet

Projekt azonosító: EFOP-1.8.21-18-2019-00036

Megvalósítási ideje: 2020.04.01 - 2022.02.28

Elszámolható költség: 58 547 539 Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

Projekt bemutatása:

Projektünk kiemelt célja a szervezeti kultúra oly módon történő fejlesztése, változtatása, hogy az infekciókontrollal kapcsolatos tevekénységek, a nem kívánatos események, a fertőzések kialakulásának kivédése, hatásának csökkentése és korrigálása a mindennapi szinten beépüljön az intézmény dolgozóinak gondolkodásába, napi rutinná váljon a fertőzések megelőzésére tett intézkedések végrehajtása mind a szakorvosok, mind pedig a szakdolgozók körében. Fontos eleme fejlesztésünknek az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések kialakulását befolyásoló tényezők feltárása és a megelőzés érdekében egységes szabályozási és ellátási csomagok bevezetése, valamint az infekciókontrollal kapcsolatos országos szintű ajánlások, módszertanok beépítése az intézmény szabályozási környezetébe. Az infekciókontroll fontosságának tudatosítása érdekében az intézmény dolgozói oktatásokon, belső képzéseken vesznek részt. A szemléletformálást szolgálja a kézhigiénés gyakorlat monitorozása, az eredmények és a hiányosságok valós idejű visszacsatolása is. A szervezetfejlesztési feladatok, továbbá a pályázati felhívás által előírt kockázatkezelési rendszer kialakításával és működtetésével kapcsolatos teendők végrehajtását a kórház saját belső humánerőforrásira támaszkodva kívánja megvalósítani. A projekt megvalósítását - a menedzsment tagokon és a kórház vezetésén kívül a bevont szakértők és a kapcsolattartók jelentik. Minden fekvőbeteg osztályon (9 fő) infekciókontroll kapcsolattartó személy kerül kijelölésre, akik az infekciókontroll tevékenységek végrehajtásáért felelősséget vállalnak. Tevékenységüket a 20/2009. (VI.18.) EüM rendeletnek megfelelően végzik. Projektünk ideje alatt minden kötelező tevékenység megvalósul. A szakmai tervben ezeket részletesen kifejtjük, az alábbiakban pedig összefoglaljuk: Intézményi infekciókontroll-kockázatértékelő rendszer kialakítása, gyors beavatkozások végrehajtása érdekében, Egyéni infekciókontroll kockázatértékelés és rizikó besorolás adatlap helyi, intézményi szintű bevezetése, „Infekciókontroll kapcsolattartó” rendszer kialakítása. Szervezetfejlesztési tevékenységek az infekciókontroll megerősítése érdekében. A betegellátással érintett helyiségekben használható, a fertőzések megelőzésére, a higiénés kockázatok mérséklésére alkalmas eszközök kerülnek beszerzésre: 1 db a négy leggyakoribb egészségügyi ellátással összefüggő fertőzés megelőzésére szolgáló ellátási csomag kialakítását és bevezetését, és az elméleti (E-Learning) /gyakorlati oktatást, visszaellenőrzését támogató eszköz. Centrális érkatéterrel összefüggő fertőzések csökkentése érdekében: 300 db CV szett (centrális katéterszett) 1300 db CV kanül rögzítő ( CHG-s) Lélgeztetéssel összefüggő fertőzések csökkentésére: 1400 db Subglottikus leszívó porttal rendelkező légcsőtubus 300 db antimikróbás felszínű háromlumenű centrális vénás katéterkészlet pitvari EKG-elvezetés lehetőségével. Műtéti sebfertőzések csökkentéséhez, kötözési folyamatok optimalizálásához: Sebészet-Traumatológiai osztályon: méhsejtszerkezetű, átlátszó filmkötszer: 200 db Sebészeti Clipper szett (400 + 400 db fej + 10 - 10 db clipper + töltő állomás csomagban, továbbá 1000 db sebészi borotva fej) Urológiai katéterrel összefüggő fertőzések csökkentése: 1.400 db urológiai katéter szett 10.700 db átlátszó perifériás katéter rögzítő Mikrobiológiai mintavételi eszközök: 200 db Hemokultúra palack, 500 db mikrobiológiai mintavevő pálca (transzpot táptalajjal) 1 db Felületi dekontaminációt támogató monitoring eszköz a környezeti infekciókontrollt segíti. Plazmatechnológiás levegőfertőtlenítő berendezés 14 db. A négy leggyakoribb egészségügyi ellátással összefüggő fertőzés (pneumónia, véráramfertőzés, sebfertőzés, húgyúti fertőzés) megelőzésére szolgáló ellátási csomag kialakítása és bevezetése megvalósul. Helyi kommunikációs kampányt folytatunk le, amely a járó-és fekvőbeteg ellátás területén érintettek, kórházi dolgozók számára gondolkodásmódbeli változást, szemléletformálást eredményezhet. Szakmai tervünk megfelelőségéről a Nemzeti Népegészségügyi Központ támogató nyilatkozatot állított ki. Biztosítjuk az előírások szerinti projektmenedzsmentet, projektmenedzser és pénzügyi vezető kerül alkalmazásba a megvalósítás érdekében. A kötelező tájékoztatási és nyilvánossági feladatokat az előírások szerint teljesítjük. Az esélyegyenlőségi és környezetvédelmi szempontokat teljesítjük: - a környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartjuk - A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a támogatást igénylő esélytudatosságot fejezünk ki, - az infokommunikációs akadálymentesítést végzünk, - rendelkezünk esélyegyenlőségi tervvel, - esélyegyenlőségi képzést tartunk.

Pályázatok

2022

Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése a mosonmagyaróvári Karolina Kórház - Rendelőintézetben

EFOP-2.2.19-17-2017-00061 - Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése

Részletek

2020

Infekciókontroll tevékenységek fejlesztése a Karolina Kórház - Rendelőintézetben

EFOP-1.8.21-18-2019-00036

Részletek

2019

A Karolina Kórház-Rendelőintézet EFI irodájának mentális egészség funkcióval történő kibővítése

EFOP-1.8.20-17-2017-00029

Részletek

2018

Diagnosztikai ultrahang készülékek beszerzése a Karolina Kórház - Rendelőintézetben

EFOP-2.2.20-17-2017-00022

Részletek

2018

Humánerőforrás fejlesztése a Karolina Kórház-Rendelőintézetben

EFOP -1.10.2-17-2017-00041

Részletek

2018

A betegbiztonság növelését célzó fejlesztések megvalósítása a mosonmagyaróvári Karolina Kórház - Rendelőintézetben

EFOP-2.2.18-17-2017-00018

Részletek

2015

23 millió forint orvosi műszer-eszköz beszerzésre a Karolina Kórház-Rendelőintézetben TIOP pályázat keretében

TIOP 2.2.8 – A -15/A

Részletek

2015

Napelemes rendszer telepítése a Karolina Kórház – Rendelőintézet épületeire

KEOP-4.10.0/K/14-2014-0017

Részletek

2015

Szervezeti hatékonyság fejlesztése az egészségügyi ellátórendszerben – Területi együttműködések kialakítása

TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletek

2014

Sürgősségi ellátás fejlesztése a Karolina Kórház - Rendelőintézetben

TIOP 2.2.6-12/B-2013-0029

 

Részletek

2013

Dohányzás leszokás támogató pontok kialakítása a tüdőgondozó intézetek bázisán

TÁMOP-6.1.2-13/1-2013-0013

Részletek

2013

Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése a Nyugat-dunántúli Régió egészségügyi intézményeiben

NYDOP-5.2.1/C-11-2012-0001

Részletek

2013

Egészségfejlesztési programok megvalósítása a Mosonmagyaróvár kistérségben

című pályázati kiíráson a Karolina Kórház - Rendelőintézet támogatást nyert

Részletek

2012

Képzési programok a Karolina Kórház-Rendelőintézet dolgozói számára

című pályázat

Részletek

2012

Foglalkoztatás támogatása a Karolina Kórház-Rendelőintézet dolgozói számára

című pályázat

Részletek

2011

Struktúraváltást támogató infrastruktúrafejlesztés a Karolina Kórházban

TIOP 2.2.4/09/1-2010-0020

Részletek

2009

Gyógyítás, ápolás minőségének javítása munkanélküliek, illetve az egészségügyi pályára visszatérők bevonásával

című pályázat

Részletek

Információk