Főoldal

Tartalom

TAB

2021. 09. 09.

konyhai kisegítő


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A mosonmagyaróvári Karolina Kórház-Rendelőintézet

pályázatot hirdet

konyhai kisegítő

munkakör betöltésére.

Az egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű, egészségügyi szolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2-4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Élelmezési Osztályon konyhai kisegítő feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény rendelkezései az irányadóak.

                       

Pályázati feltételek:

•         8 Általános

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Önéletrajz

•         Végzettséget,képzettséget igazoló dokumentumok másolata

•         Szakmai önéletrajz

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

•   Nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagában foglalt személyes adatainak- a pályázati eljárással összefüggésben szükséges - kezeléséhez hozzájárul.

• Nyilatkozat, melyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik

•        Védettségi igazolvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Fanni élelmezésvezető nyújt, a 96/574-785 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•       Postai úton, a pályázatnak a Karolina Kórház-Rendelőintézet címére történő megküldésével (9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: M/998-12/2021 , valamint a munkakör megnevezését: konyhai kisegítő.

vagy

•       Elektronikus úton Nagy Fanni élelmezésvezető részére a nagyf@mail.karolinakorhaz.hu E-mail címen keresztül

vagy

•       Személyesen: Nagy Fanni élelmezésvezető, Győr-Moson-Sopron megye, 9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2-4. .

 

 

 

Információk