Főoldal

Tartalom

TAB

2021. 09. 09.

epidemiológiai szakápoló


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A mosonmagyaróvári Karolina Kórház-Rendelőintézet

pályázatot hirdet


epidemiológiai szakápoló

munkakör betöltésére.

Az egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű, egészségügyi szolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2-4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Karolina Kórház-Rendelőintézetben epidemiológiai szakápolói feladatok ellátása, 3 hónapos próbaidő kikötésével.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény rendelkezései az irányadóak.

                       

Pályázati feltételek:

•         Felsőfokú képesítés, epidemiológiai szakápoló,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajz

•         Végzettséget,képzettséget igazoló dokumentumok másolata

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

•         MESZK tagság igazolása

•         Érvényes működési nyilvántartás igazolása

• Nyilatkozat, melyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik

•   Nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagában foglalt személyes adatainak- a pályázati eljárással összefüggésben szükséges - kezeléséhez hozzájárul.

•     Védettségi igazolvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Élőné Kudoba Anita nyújt, a 96/574-688 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•     Postai úton, a pályázatnak a Karolina Kórház-Rendelőintézet címére történő megküldésével (9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: M/998-10/2021 , valamint a munkakör megnevezését: epidemiológiai szakápoló.

vagy

•     Elektronikus úton Élőné Kudoba Anita részére a higiene@mail.karolinakorhaz.hu E-mail címen keresztül

vagy

•      Személyesen: Élőné Kudoba Anita, Győr-Moson-Sopron megye, 9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2-4. .

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•       Karolina Kórház-Rendelőintézet honlapján: www.karolinakorhaz.hu - 2021. szeptember 14.

• Közigállás honlapján: www.kozigallas.gov.hu. - 2021. szeptember 14.

 

 
Információk