Főoldal

Tartalom

TAB

2021. 09. 09.

CT/MR szakasszisztens


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A mosonmagyaróvári Karolina Kórház-Rendelőintézet

pályázatot hirdet


CT/MR szakasszisztens

munkakör betöltésére.

Az egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű, egészségügyi szolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2-4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

CT/MR szakasszisztensi feladatok ellátása, 3 hónapos próbaidő kikötésével.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény rendelkezései az irányadóak.

                       

Pályázati feltételek:

•         Felsőfokú képesítés, CT/MR szakasszisztens,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajz

•         Végzettséget,képzettséget igazoló dokumentumok másolata

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

•         MESZK tagság igazolása

•         Érvényes működési nyilvántartás igazolása

• Nyilatkozat, melyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik

•    Nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagában foglalt személyes adatainak- a pályázati eljárással összefüggésben szükséges - kezeléséhez hozzájárul.

•      Védettségi igazolvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csonti Róbert MSc ápolási igazgató nyújt, a 96/574-604 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•     Postai úton, a pályázatnak a Karolina Kórház-Rendelőintézet címére történő megküldésével (9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: M/998-9/2021 , valamint a munkakör megnevezését: CT/MR szakasszisztens.

vagy

•      Elektronikus úton Csonti Róbert MSc ápolási igazgató részére a apolasiigazgato@karolinakorhaz.hu E-mail címen keresztül

vagy

•         Személyesen: Csonti Róbert MSc ápolási igazgató, Győr-Moson-Sopron megye, 9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2-4. .

 

 

 
Információk