Főoldal

Tartalom

TAB

2021. 09. 09.

ápoló


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A mosonmagyaróvári Karolina Kórház-Rendelőintézet

                  pályázatot hirdet                   

ápoló

munkakör betöltésére.

Az egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű, egészségügyi szolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2-4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény osztályain ápolói feladatok ellátása, 3 hónapos próbaidő kikötésével.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény rendelkezései az irányadóak.

                       

Pályázati feltételek:

•     Felsőfokú képesítés, OKJ ápoló; és/vagy középfokú képesítés: általános ápoló, általános asszisztens; felnőtt szakápoló, sürgősségi szakápoló,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajz

•         Végzettséget,képzettséget igazoló dokumentumok másolata

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

•     MESZK tagság igazolása

•     Érvényes működési nyilvántartás igazolása

•     Nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagában foglalt személyes                                                 adatainak- a pályázati eljárással összefüggésben szükséges - kezeléséhez hozzájárul.

•    Nyilatkozat, melyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat      elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik

•      Védettségi igazolvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csonti Róbert MSc ápolási igazgató nyújt, a 96/574-604 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•     Postai úton, a pályázatnak a Karolina Kórház-Rendelőintézet címére történő megküldésével (9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: M/998-1/2021, valamint a munkakör megnevezését: ápoló.

vagy

•      Elektronikus úton Csonti Róbert MSc ápolási igazgató részére a apolasiigazgato@karolinakorhaz.hu E-mail címen keresztül

vagy

•     Személyesen: Csonti Róbert MSc ápolási igazgató, Győr-Moson-Sopron megye, 9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2-4. .

 

 

 

 

Információk