Főoldal

Tartalom

TAB

2022. 01. 21.

betegszállító


A mosonmagyaróvári Karolina Kórház-Rendelőintézet

                       

pályázatot hirdet

betegszállító

munkakör betöltésére.

Az egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2-4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Karolina Kórház - Rendelőintézetben betegszállítói feladatok ellátása. Az egészségügyi szolgálati munkaszerződés határozatlan időre szól, 3 hónapos próbaidővel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény rendelkezései az irányadóak.

                       

Pályázati feltételek:

•         8 Általános,

•         Büntetlen előéletű pályázók jelentkezését várjuk.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Önéletrajz

•         Végzettséget igazoló dokumentum másolata

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

•         Igazolás SARS-COV-2 elleni védőoltás felvételéről

•         Nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagában foglalt személyes adatainak- a pályázati eljárással összefüggésben szükséges - kezeléséhez hozzájárul.

•         Nyilatkozat, melyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csonti Róbert MSc, ápolási igazgató nyújt, a 96/574-604 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Karolina Kórház-Rendelőintézet címére történő megküldésével (9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: M/22-1/2022. , valamint a munkakör megnevezését: betegszállító.

vagy

•         Elektronikus úton Csonti Róbert MSc, ápolási igazgató részére a apolasiigazgato@karolinakorhaz.hu E-mail címen keresztül

vagy

•         Személyesen: Csonti Róbert MSc, ápolási igazgató, Győr-Moson-Sopron megye, 9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2-4. 4. emelet, Ápolási Igazgatói Titkárság

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Karolina Kórház-Rendelőintézet honlapján: www.karolinakorhaz.hu - 2022. január 19.
Információk