Főoldal

Tartalom

TAB

2022. 01. 21.

fertőtlenítő, sterilező


A mosonmagyaróvári Karolina Kórház-Rendelőintézet

                       

fertőtlenítő, sterilező

munkakör betöltésére.

Az egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2-4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Előkészíti, alkalmazza és ellenőrzi a különböző fertőtlenítő (sterilizálási) eljárásokat, kezeli a sterilizáló berendezéseket, valamint vezeti a szükséges dokumentációt.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény rendelkezései az irányadóak.

                                            

Pályázati feltételek:

•         Középfokú képesítés, Fertőtlenítő sterilező végzettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Önéletrajz

•         Végzettséget igazoló dokumentum másolata

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

•         Igazolás SARS-COV-2 elleni védőoltás felvételéről

•         MESZK tagság igazolása

•         Érvényes működési nyilvántartás igazolása

•         Nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagában foglalt személyes adatainak- a pályázati eljárással összefüggésben szükséges - kezeléséhez hozzájárul.

•         Nyilatkozat, melyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csonti Róbert MSc, ápolási igazgató nyújt, a 96/574-604 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Karolina Kórház-Rendelőintézet címére történő megküldésével (9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: M/24-1/2022. , valamint a munkakör megnevezését: fertőtlenítő, sterilező.

vagy

•         Elektronikus úton Csonti Róbert MSc, ápolási igazgató részére a apolasiigazgato@karolinakorhaz.hu E-mail címen keresztül

vagy

•         Személyesen: Csonti Róbert MSc, ápolási igazgató, Győr-Moson-Sopron megye, 9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2-4. 4. emelet Ápolási Igazgató Titkárság.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         Karolina Kórház-Rendelőintézet honlapján: www.karolinakorhaz.hu - 2022. január 19.
Információk