Főoldal

Tartalom

TAB

2022. 06. 17.

Raktáros


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

PETZ ALADÁR EGYETEMI OKTATÓ KÓRHÁZ

pályázatot hirdet

 

2 fő raktáros

(Karolina Kórház-Rendelőintézet)

 

munkakör betöltésére.

Az egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2-4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyba tartozóan a munkáját a textil-, a szakmai anyag-, a nyomtatvány és irodaszer-, a központi-, illetve a szakmai gépek és berendezések anyagraktárban végzi. A készletgazdálkodás vonatkozásában figyelemmel kíséri az aktív és krónikus osztályok, szakrendelők, ambulanciák és gondozók által igényelt anyagokat, egyeztetve a raktáron lévő készletekkel.Ebből következően javaslatokat tesz felettesének a készletek beszerzésére, illetve pótlására, az ellátás folyamatosságának biztosítása érdekében. Ennek függvényében a szállítók felé elkészíti a rendeléseket. Köteles továbbá minden olyan raktározási tevékenységgel kapcsolatos feladatot ellátni, amivel a felettesei megbízzák. A munkaszerződés határozatlan időre szól, 3 hónapos próbaidővel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény rendelkezései az irányadóak.

                       

Pályázati feltételek:

 • Érettségi bizonyítvány

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

 • Középfokú /gazdasági/ képesítés, 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Önéletrajz
 • Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagában foglalt személyes adatainak - a pályázati eljárással összefüggésben szükséges - kezeléséhez hozzájárul.
 • Nyilatkozat, melyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt László Zoltán gazdasági koordinátor nyújt, a 96/574-750-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  

 • Postai úton, a pályázatnak a Karolina Kórház-Rendelőintézet címére történő megküldésével (9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5/1624-1/2022, valamint a munkakör megnevezését: raktáros
  • Elektronikus úton László Zoltán gazdasági koordinátor részére a gazdig@karolinakorhaz.hu E-mail címen keresztül

vagy

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

 • Karolina Kórház-Rendelőintézet honlapján: www.karolinakorhaz.hu – 2022. június 17.
 • Közigállás honlapján: www.kozigallas.gov.hu – 2022. június 17.
 • PAEOK honlapján: www.petz.gyor.hu– 2022. június 17.

 

 
Információk