Főoldal

Tartalom

TAB

2022. 11. 22.

Raktáros


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A mosonmagyaróvári Karolina Kórház-Rendelőintézet

                       

pályázatot hirdet

raktáros

munkakör betöltésére.

Az egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2-4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A raktárosi munkakör főbb feladatai: Készletgazdálkodás, árurendelés, –átvétel és – kiadás. A raktározással kapcsolatos adminisztráció pontos, naprakész vezetése. HACCP- rendszer ismerete és betartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény rendelkezései az irányadóak.

                       

Pályázati feltételek:

-         Középiskola/gimnázium,

-         Büntetlen előéletű pályázók jelentkezését várjuk.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

-         Előnyt jelent a számítógép felhasználó szintű ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-         Önéletrajz

-         Végzettséget igazoló dokumentum másolata

-         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

-    Nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagában foglalt személyes adatainak- a pályázati eljárással összefüggésben szükséges - kezeléséhez hozzájárul.

-     Nyilatkozat, melyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lauscher-Nagy Fanni élelmezésvezető nyújt, a 96/574-785 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

-         Postai úton, a pályázatnak a Karolina Kórház-Rendelőintézet címére történő megküldésével (9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: M/720-1/2022, valamint a munkakör megnevezését: raktáros.

vagy

-         Elektronikus úton Stemler Dóra élelmezésvezető részére a stemlerd@mail.karolinakorhaz.hu E-mail címen keresztül

vagy

-         Személyesen: Stemler Dóra élelmezésvezető, Győr-Moson-Sopron megye, 9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2-4. .

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

-         Karolina Kórház-Rendelőintézet honlapján: www.karolinakorhaz.hu - 2022. november 22.

-         Közigállás honlapján: www.kozigallas.hu - 2022. november 22.

 
Információk