Főoldal

Tartalom

TAB

2023. 03. 02.

Szülésznő


A mosonmagyaróvári Karolina Kórház – Rendelőintézet

pályázatot hirdet

 

SZÜLÉSZNŐ

 

munkakör betöltésére.

 

A jogviszony időtartama:

határozatlan idejű egészségügyi szolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Mosonmagyaróvári Karolina Kórház – Rendelőintézet

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Jogszabályban meghatározott és a szakmai kompetenciának megfelelő munkavégzés a munkaköri leírás, szakmai protokollok, irányelvek alapján.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására a 2020. évi C. törvény rendelkezései az irányadóak.

 

Pályázati feltételek:

  • felsőfokú szülésznői végzettség,
  • a pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló dokumentumok másolata, szakmai önéletrajz, érvényes működési nyilvántartás igazolása, MESZK kamarai tagság igazolása, hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

 

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt: Csonti Róbert MSc ápolási igazgató a 06 96 574 604 telefonszámon nyújt.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Csonti Róbert MSc ápolási igazgatónak címezve (kérdés esetén: a 06 96 574 -604 telefonszám)

 

 

Információk